YEAR DIVISION SEASON TEAM
2023 25AA FALL EC ROYALS
2023 25AA SPRING BREW KREW
2022 25AA FALL BREW KREW
2022 25AA SPRING BONEHEADS
2021 25AA FALL BREW KREW
2021 25AA SPRING EC RED SOX
2020 25AA FALL COVID
2020 25AA SPRING COVID
2019 25AA FALL POINT LOMA PIRATES
2019 25AA SPRING POINT LOMA PIRATES
2018 25AA FALL SO CAL GAMECOCKS
2018 25AA SPRING BYC
2017 25AA FALL ???
2017 25AA SPRING BERRYS ATHLETIC 25'S
2016 25AA FALL
2016 25AA SPRING
2015 25AA FALL
2015 25AA SPRING PACIFICOS
2014 25AA FALL
2014 25AA SPRING PACIFICOS
2013 25AA FALL
2013 25AA SPRING
2012 25AA FALL
2012 25AA SPRING BERRYS ATHLETIC 25'S